Finance a majetek

V tomto případě je skóre 1:0 pro manželství.
–          Společné jmění manželů: V manželství je veškerý nabytý majetek rozdělen rovným dílem mezi partnery (v případě rozvodu), pokud není stanoveno jinak v předmanželské smlouvě. Pokud ale žijete na hromádce nesezdaní, zákon nikterak neupravuje vlastnická práva. Jestli je dům zapsán na partnera, je 100% vlastníkem a nehraje žádnou roli váš podíl na placení hypotéky či zařizování interiéru.
–          Vyživovací povinnost – Vztahový kouč Jan Šulec popisuje vyživovací povinnost následovně – „Manželé mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost, což zajišťuje například nárok na stejnou životní úroveň ženy starající se o děti a domácnost a muže řídícího úspěšnou firmu.“
–          Sleva na dani  – Stát poskytuje daňovou úlevu těm, jehož partner nepřesáhl svými příjmy částku 68 000 Kč. Sleva činí 24 840 Kč a v případě držitele ZTP/P je dvojnásobná.
ruce novomanželů

Dědictví

Pokud jeden z manželů zemře, druhý má automaticky právo na vdovský důchod a dědictví v první dědické skupině, která zahrnuje manžela/manželku a děti. Pokud se jedná pouze o neoficiální právní vztah, druh dědí až v druhé skupině, kam spadají rodiče zesnulého a přichází na řadu pouze tehdy, není-li žádný dědic v první skupině.

Informace

V náhlé situaci, když se váš protějšek ocitne v nemocnici, například v bezvědomí či ve stavu, kdy není schopen rozhodnutí, je vyzdvižena důležitost manželství. Pakliže jste manželka, máte právo na veškeré informace o jeho zdravotním vztahu a máte možnost za něj činit rozhodnutí.
muž a žena u plotu

Potomci

V tomto případě manželství nehraje tak důležitou roli, oba rodiče mají vůči dítěti stejná práva a povinnosti v případě manželství i mimo něj. Pokud se narodí dítě do manželského svazku, je automaticky uděleno otcovství manželovi, ale v případě pouze vztahu na psí knížku se musí muž o otcovství přihlásit na příslušném úřadě (většinou na matrice).

Categories:Vztahy
Published on :Posted on