Ne nadarmo byla v roce 1774 Marií Terezií zavedena povinná školní docházka, co se samozřejmě základní školy týče. My všichni za tuto možnost můžeme být srdečně rádi. Umíte si představit, jak by náš svět vypadal bez vzdělaných lidí?
ruce kolegů

Pokud máme sny a chceme být úspěšní, musíme pro to něco obětovat. V první řadě je to rozhodně náš čas a trpělivost. Nemluvím o úspěchu pouze v souvislosti s podnikáním. Člověk může dosáhnout vysokého ocenění i v obyčejném řadovém zaměstnání. Důležité je, aby si každý z nás uvědomil, čemu se chce věnovat a čeho by rád dosáhl. Ujasnění těchto bodů je startovní čarou naší cesty ke „slávě“.

Nutno zmínit, že pro úspěch není nutné vystudovat několik vysokých škol! Pokud se někdo najde v kuchyni u sporáku, nebo třeba pod kapotou auta s rukama od oleje – proč ne? K těmto profesím nám stačí výuční list, který však v poslední době bývá označován za „podřadný“. Není tomu tak! Bez tohoto „podřadného papíru“ bychom výše zmíněné profese nemohli vykonávat. Bez automechaniků bychom nemohli jezdit autem, protože by je neměl kdo opravit – hlavně neuměl. Bez kuchařů by nebyly nové recepty a my bychom tak měli jídelní lístek značně omezený. Nemá tedy smysl trápit se na maturitním oboru jen proto, že je společností stavěn na vyšší pozici.

Pokud máme sny, které si opravdu chceme plnit, musíme se vzdělávat. Pokud například chceme cestovat po světě, musíme si na to vydělat kvalitní prací v dobře placeném zaměstnání. Kvalitní práci jsme schopni odvádět za podmínky, že nás tato činnost baví – pokud nebaví a vyloženě otravuje, nikdy naše podvědomí nebude schopno pustit mozek, aby vykonával danou činnost na 100%. Nikdy nedosáhneme dobře placeného zaměstnání bez odvádění kvalitní práce, kterou se samozřejmě musíme naučit.
ruce podnikatelů

Nesmiřme se s tím, že do konce života budeme v zaměstnání, které nás unavuje, které nám neumožní plnění přání, nebo kde nikdy nebudeme doceněni dle našich představ. Opět se tedy dostávám na začátek pomyslného kruhu – je potřeba se pro své sny „obětovat“, vzdělat se a jít tak tomu štěstíčku trochu naproti!

Categories:Vzdělání
Published on :Posted on