Právě v průběhu posledního ročníku základní školy musíme učinit důležité rozhodnutí, a to jakému studijnímu oboru vzdělání se bude dále věnovat. V první řadě bychom se měli ohlédnout za našimi zájmovými činnostmi, které nás provázeli někdy i více let. To znamená baví-li nás například manuální činnosti a máme chuť se jim věnovat vybereme si nejspíš učební obor. Pro tyto obory mnohdy není třeba vykonání žádné zkoušky a k přijímacímu řízení se dokládá pouze přihláška s posledními vysvědčeními.

Papír test

V případě uměleckých zájmů je dobré zvážit své možnosti na konzervatořích a středních školách s takovými obory, jako je například Střední škola užitného umění a designu. Na těchto školách se přijímací řízení skládá z talentové přijímací zkoušky a z hodnocení výsledků žáka z předchozích dosažených výsledků na Základní škole. Přihláška na tento typ škol se podává už do konce listopadu a talentová zkouška se skládá nejčastěji v období ledna roku následujícího.

Pokud si vybereme gymnázium, střední školu s maturitou nebo jazykovou, podáváme přihlášku do prvního března. Přijímací zkoušky jsou plánovány obvykle na polovinu dubna. Uchazeč má nárok podat přihlášky na dvě školy zároveň, a vykonat tak zkoušku z každého předmětu dvakrát s posouzením vždy lepšího dosaženého výsledku.
Dívka tabule notebook

Řadu let existují testy, které by nás mohli nasměrovat, a pomoci nám se rozhodnout. Na internetu lze dohledat spousty různých testů osobnosti a testy k výběru budoucí kariéry. Můžeme si je projít, ale většinou slouží pouze pro zábavu, a jejich hodnocení je prováděno automaticky. Odbornější variantou jsou testy profesního zaměření, které je možné absolvovat pod dohledem Pedagogicko-psychologické poradny, která test následně vyhodnotí a při následné konzultaci ochotně poradí.

Ať už budeme studovat jakýkoliv obor měl by nás bavit a zajímat, proto bychom měli mít na mysli, že vždy máme právo výběru, a můžeme obor změnit, při přestupu je ovšem vždy třeba složit rozdílové zkoušky. Jen stěží můžeme být úspěšní tam kde nás to nebaví.

Categories:Vzdělání
Published on :Posted on