Tyto systémy jsou ty nejzákladnější. Pomáhají nám zvládnout náročné situace, jakými jsou jízda v dešti, na sněhu, v blátě, na mokré trávě. Dokážou pomoci při zvládání nečekané změny rychlosti nebo směru jízdy. Jako každá technika, tak i tyto systémy, nejsou všelékem. Pomáhají nám, ale neospravedlňují nás z bezohledné nebo riskantní jízdy. Žádná technika totiž nedokáže zrušit platnost fyzikálních zákonů.

odtah vozu

Systém ESP, elektronický stabilizační program nebo též dynamická kontrola jízdy.

Vyhodnocuje pomocí snímače polohy volantu a dalšími pěti základními snímači zamýšlený a skutečný směr vozidla. Umí korigovat nedotáčivý nebo přetáčivý smyk přibrzděním jednotlivých kol. Řídící elektronika svou logikou zasahuje do řízení nejen systémovým přibrzděním, ale i mžikovým zvýšením výkonu motoru. Úhybný manévr řidiče před nenadálou překážkou se tak stává účinnější a bezpečnější.

Při jízdě se sněhovými řetězy, nebo při vyprošťování vozidla, se doporučuje ESP vypnout. Vypnutý stav tohoto pomocníka obvykle indikuje kontrolka. Způsob opětovného zapnutí ESP se liší dle typu vozu i výrobce. Obvykle však po vypnutí motoru a jeho opětovném nastartování je ESP opět funkční.

 

Systém ASR, protiskluzový systém

Zařízení zamezuje prokluzu hnacích kol snížením výkonu motoru. Je součástí již popsaného systému ESP a využívá i jeho snímačů. Vypíná se tlačítkem vypnutí ESP.

pes řidič

Systém ABS, antiblokovací systém

Systém zabraňuje smýkání zablokovaných kol po vozovce. Snaží se tak vyhnout smyku při brzdění a pomáhá nasměrovat vozidlo do požadované trasy.

Účelem tohoto zařízení je snímání otáček všech kol, vyhodnocení získaných údajů a případné následné uvolnění brzdného účinku.

Popsaný zásah do řízení prozrazuje "kopání" do brzdového pedálu. Tak se projevuje přerušovaný účinek brzd, následkem kterého se vozidlo nedostává do smyku.

 

Popsané systémy se stále zdokonalují. Provedení systémů u jednotlivých výrobců se liší počty snímačů, stejně tak jako programovou logikou řídících elektronik. Použité řešení je popsáno v manuálu konkrétních vozů. Zde naleznete i jakými prvky se uvedená zařízení vypínají, jak se jejich činnost obnoví i jak je jejich stav indikován na palubní desce.

 

Categories:Technika
Published on :Posted on