Každý si romantickou krajinu představuje jinak. Může to být skvostná pahorkatina ve stylu Slovenského rudohoří, úrodná nížina Alföld, která pokrývá planinami slunečnic a obilnin většinu plochy Maďarska, anebo třeba horské štíty Dolomitů ve Slovinsku. Abyste prožili kus romantiky, však nemusíte cestovat daleko za hranice Česka, stačí zaměřit střelku kompasu směrem na jih a vydat se do kraje, o jehož půvabech se vás snaží přesvědčit např. skupina Rangers. Do Jižních Čech.
lodička na rybníku.jpg

Třeboňsko

Když se řekne Třeboň, napadne vás jako jedna z prvních myšlenek tradice rybníkářství, a jistě se vám v mysli zjeví podoba statného šupináče. Je to celkem pochopitelné, ryby a rybníky jsou právě to, co dělá Třeboňsko vyhlášenou oblastí, jednu z nejznámějších v celé Evropě. Krajina se rozprostírá v údolí Třeboňské pánve, to je rozsáhlá rovinatá plocha, která kdysi dávno v druhohorách bývala oceánským dnem. Na mnoha místech se také dosud těží jemný písek a jeho silná vrstva stále pokrývá většinu dna nejznámější jihočeské řeky – Lužnice
zámek červená lhota.jpg

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan a Štěpánek Netolický

Ještě v raném středověku bývalo tamní prostředí pokryté lesy a loukami s relativně nižší vlhkostí vzduchu, zdejší půda byla sice úrodná díky své nadmořské výšce, byl však problém udržet vlivem intenzivního slunečního svitu vodu v krajině přirozeným způsobem. Tvořily se tu písečné přesypy a zemědělská půda často vysychala. Zásadní průlom nastal teprve v období rané renesance, především zásluhou Rožmberků, kteří do svých služeb povolali rybníkáře Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan. Štěpánek Netolický započal rozsáhlé dílo, v němž Jakub Krčín pokračoval, přičemž se dokonce odvážil vybudovat odvodní kanál z Lužnice – Novou řeku, aby povodňová vlna nemohla poškodit hráz největšího rybníka ve střední Evropě – rybníka Rožmberk.
cesta álejí.jpg
Vlivem výstavby stovek rybníků a soustavy odvodních kanálů tu vznikl fenomén, který udržuje přirozenou vlhkost v rámci celého jihočeského regionu a dnes je především nádhernou přírodní scenérií, jejíž přednosti docení zejména cykloturisté. Krajina je rovinatá a zvládnou ji bezpečně zdolat i rodiny s malými dětmi. Třeboňsko se díky jeho rozmanitosti vodních ploch, luk a lesů řadí k nejromantičtějším oblastem České republiky.

Published on :Posted on