Pokud se rozhlédneme kolem sebe, můžeme uvidět mimo jiné i kdejakou technickou vymoženost. Techniky je všude kolem nás dost, a to jednoduše proto, že ji my lidé chceme nebo vysloveně potřebujeme využívat. A když je tu ta potřeba, prostě ji máme leckde pořízenou.

Technických vymožeností je pochopitelnÄ› celá Å™ada. A je jich tolik a z tolika různých oborů, že Äasto můžeme jenom hádat, k Äemu je co dobré, případnÄ› na to vůbec nedokážeme pÅ™ijít. Inu, nÄ›kdy jsou nÄ›Äí potÅ™eby natolik specifické, že prostÄ› laik ani s maximálním zapojením své fantazie nepÅ™ijde na to, k Äemu může být nÄ›jaká ta technika dobrá.

letecký motor

Což ale nemusí vůbec vadit. Protože neznáme-li nÄ›co, znamená to, že to zÅ™ejmÄ› nepotÅ™ebujeme, a když to nepotÅ™ebujeme, pak to logicky ani nemusíme znát. Hlavní je rozumÄ›t té technice, kterou potÅ™ebujeme a využíváme. A to proto, že kdybychom ji nepoužívali tak, jak se tato používat má, nemuselo by to dopadnout dobÅ™e. A to samozÅ™ejmÄ› nikdo nechce. Nikdo si nechce takové vynálezy niÄit nesprávným používáním a nikdo si tím nechce logicky ani ublížit.

A tak bychom se urÄitÄ› mÄ›li dobÅ™e seznámit aspoň s tou technikou, kterou máme a potÅ™ebujeme používat. Tu bychom mÄ›li znát dobÅ™e, mÄ›li bychom ji umÄ›t náležitÄ› ovládat i udržovat. Protože jenom to je záruka, že nám tato technika bude dobÅ™e sloužit.

vesmírný výzkum

A k tomu, abychom to zvládli, jsou nejrůznÄ›jší návody k obsluze, které takovou techniku provázejí. S tÄ›mi bychom se urÄitÄ› mÄ›li seznamovat, a to natolik důkladnÄ›, abychom se vyvarovali nežádoucích chyb. Protože vÅ¡echno, co vykonává nÄ›jakou Äinnost, může teoreticky touto Äinností i Å¡kodit. ElektÅ™ina to tu může nejen pohánÄ›t, ale také může probíjet a zabíjet, Å™ezací nástroje nemusí Å™ezat jenom to, co chceme, ale klidnÄ› i naÅ¡e prsty, celé konÄetiny atd., to, co se otáÄí, může pořádnÄ› zatoÄit i s námi, to, co má jezdit po nÄ›jaké komunikaci, může pÅ™ejet i nás…

A tak na techniku pozor. Dbejme, aby tu byla pro nás a ne proti nám.

Categories:Technika
Published on :Posted on