Možná si teď říkáte, co se vlastně skrývá pod pojmem, který je uveden v nadpisu. Dalo by se říct, že se jedná o úlohu, která probíhá v dané organizaci, která se zajímá a řeší nejčastěji kapitál. Zjednodušeně řečeno se zabývá řízením zaměstnanců.
práce jako zdroj
Jestliže existuje něco, co je vyvinuto z personalistiky, pak jsou to právě zdroje, které lze nazvat jako lidské. Byly vyvinuty z toho důvodu, že organizace a také firmy donutil tlak společnosti. Je potřeba, aby se totiž věnovali rozvoji svých zaměstnanců. Nahradit zaměstnance není rozhodně nic jednoduchého. V některých firmách se dokonce mohou stát konkurenční výhodou.
V dnešní době existuje hned několik modelů řízení lidských zdrojů. Patří mezi ně Business Partner nebo advokát zaměstnanců. Celkově jsou čtyři.
Pokud bychom se zaměřili na konkrétní oblasti v řízení, pak by se jednalo o plánování, získávání a výběr těch nejlepších zaměstnanců, řízení kariéry apod.
Nejdůležitější je ale plánování lidských zdrojů. Konkrétním využitím je analýza mezer mezi cílem a současným stavem. K něčemu takovému se používá velká spousta nástrojů. Celá tato metoda má také jiný název, kterým je gap analysis. Díky plánování je možné najít vhodné cesty pro zacelení mezer.
Často spojení personalistiky a řízení zdrojů, bývá pod jedním názvem, který je human capital management. Díky tomu je možné zahrnout komplexní práci a celou řadu postupů, které jsou potřeba. Jedná se o věci, jako je uzavření smlouvy, osobní rozvoj apod.
Když se nad tím člověk zamyslí, tak mezi řízení lidských zdrojů a řízení lidského kapitálu není vůbec žádný rozdíl.
Důležitý je ale také výběr zaměstnanců. Je potřeba, aby byly zaplněny všechny pozice ve firmě nebo organizaci. Získávání se poté dělí na interní a externí.
zaměstnanecký průzkum
Někteří si možná myslí, že se řízení zdrojů omezuje pouze na personálního ředitele nebo další zaměstnance. Ve skutečnosti tomu ale tak není, protože se něco takového týká všech manažerů.
Jestli je něco, bez čeho se v dnešní době neobejdeme, pak jsou to softwary, které pomáhají udržet potřebné informace o lidech. Díky tomu je usnadněno nejen získávání a také hodnocení, ale v neposlední řadě také odměňování či vzdělání.

Categories:Služby
Published on :Posted on