Ještě jste nikdy neslyšeli o nomofobii? S největší pravděpodobností ve svém okolí máte někoho, kdo touto fobií trpí. Jedná se o strach z mobilního signálu, vybití baterie či ztráty mobilu. Tato fobie je v současné době poměrně běžná, bohužel se objevuje čím dál častěji. Závislost na telefonu vzniká plíživě a bohužel se jí v dnešní době velice špatně zbavuje, protože telefony už pevnou součástí našeho života a bez nich, je v podstatě nemožné pracovat. Avšak lidé, kteří jsou na telefonech závislí a trpí touto fobií, trpí sociální úzkostí, občas i depresemi.
mobil s hradem
Jak se závislosti zbavit?
Tato závislost je bohužel jen těžko léčitelná, většina lidí, kteří si tuto závislost vypěstují, se jí jenom těžko zbavují a mnohdy o to ani nestojí – neuvědomují si totiž, nakolik je pro ně tato závislost nebezpečná. Co se všechno může stát? Tak především budete ztrácet přátele, kteří s vámi chtějí komunikovat i jinak, než prostřednictvím telefonu, sociálních sítí či chatu. Často se těmto lidem stávají také nehody, související právě s mobilním telefonem. Soustředí se totiž pouze na svůj telefonní aparát a nesledují dění kolem nic. Jistě jste viděli vtipné video jak člověk, koukající do telefonu, narazil třeba do dopravního značení. A teď si vezměte, že by třeba v tu chvíli řídil.
prst na displeji
Na zbavení se závislosti na telefonu existují speciální programy, které se pořádají většinou v místech, kde není telefonní pokrytí a kde nebude mít dotyčný signál. Jedná se o klasickou terapii, kdy má dotyčný člověk sezení s psychiatrem či psychologem, zúčastňuje se společných aktivit a zároveň je v místě, kde je mu mobil k ničemu. I v těchto centrech mívají lidé přístup k internetu, avšak v omezených časech, tak aby nebyli úplně odříznuti ale většinou pouze na hodně krátký čas. Tato terapie u nás povinná není, závislost na mobilních telefonech není zakázaná a je kvalifikovaná jako minimálně nebezpečná a tím pádem se jedná o dobrovolnost člověka, který na léčení jde.

Published on :Posted on