Kompaktní zářivky se dnes opět hřejí na výsluní zájmu veřejnosti. Zbavily se většiny neduhů, které jim přisoudily nepříliš dobrou pověst v době, kdy se začaly objevovat na trhu první typy těchto zdrojů umělého světla.klasický tvar kompaktní zářivky.jpg

Plný výkon až za několik minut

Poměrně nepříjemnou skutečností bylo v devadesátých letech zjištění, že první prototypy kompaktních zářivek, jejichž cena nebyla zrovna nízká, nabíhají do plné intenzity světla až za několik minut. Tento jev byl nežádoucí zejména v místech, kde se častěji rozsvěcí a zhasíná, a kde pobýváme jen krátký časový úsek. A tak se stávalo, že např. na schodišti, ve spíži, ve sklepě nebo v garáži, kam jdeme pouze uložit nějaký předmět, zpočátku mžouráme a máme pocit, že by se vyplatilo do místnosti instalovat silnější světelný zdroj.
Tato slabost „úsporek“, jak se jim tehdy začalo říkat, byla jedním z důvodů, proč od nich v některých případech lidé ustoupili, a vrátili se k osvědčeným žárovkám se žhavicím vláknem. Současné výrobky však tento neduh eliminovaly na minimum, doba náběhu se výrazně zkrátila, stejně tak přílišná náchylnost na zkracování životnosti vlivem častého zapínání.stará zářivková tělesa.jpg

Blikání

Možná si ještě někteří z vás dokážou vybavit dokumentární nebo hrané filmy z doby před třiceti lety, kde se v záběru kamery objevily scény se zářivkovými tělesy, které nepříjemně problikávají. Blikání byl totiž přirozený jev, způsobený indukční cívkou předřadníku. Probíhalo na frekvenci 50 kmitů za sekundu a citliví lidé je podvědomě dokázali zaznamenat jako rušivý element. Proto také zářivky nesklízely příliš úspěch, zvláště tam, kde lidé museli pobývat http://rkosm.cz/2017/11/21/jsme-radi-ze-jsme-meli-stesti-pobyvat-v-arteku/ delší dobu.
Dnes jsou veškeré moderní kompaktní zářivky Lightpark.czkonstruované s elektronickými předřadníky, jejichž kmitočet je v řádech desítek tisíc kmitů za sekundu, a tento jev je prakticky nezaznamenatelný lidským zrakem.

Categories:Nákupy
Published on :Posted on