Pokud chcete ve svém bazénu zachovat maximální kvalitu a Äistotu vody, oÅ¡etÅ™ete jej ihned po napuÅ¡tÄ›ní přípravkem Chlor Å¡ok. Pokud vÅ¡ak pÅ™esto dojde k zÄiÅ¡tÄ›ní vody v bazénu například z důvodu vysokého poÄtu koupajících se, Äi v důsledku nadmÄ›rných vysokých teplot nebo vlivem bouÅ™kového poÄasí, popřípadÄ› pokud dojde k nadmÄ›rnému pÅ™emnožení Å™as a bakterií, rozhodnÄ›te se pro takzvanou Å¡okovou – tedy zvýšenou – dávku, která může být použita v množství 15 až 20 gramů na metr krychlový vody.

Okamžitá pomoc

V případÄ› takto navýšeného množství přípravku použitého ve vodÄ› bazénu dojde k okamžitému zvýšení koncentrace chloru, který dokáže ve velmi krátkém Äase zahubit veÅ¡keré přítomné bakterie a Å™asy. Nejlépe je rozpustit odměřenou dávku ve vodÄ› v plastové nádobÄ›, Äímž se vytvoří suspenze, kterou pak opatrnÄ› vlijete do bazénu. Tuto úpravu vody provádÄ›jte nejlépe veÄer a nepoužívejte bazén ke koupání do doby, než dojde k stoprocentnímu promíchání vody v bazénu. Chlor Å¡ok – voda bez zápachu, bez zákalu, bez sinic a Å™as! PÅ™esnÄ› to chce vaÅ¡e tÄ›lo.

Published on :Posted on