Dnešní doba je hektická a na našich silnicích se to odráží dvojnásob. Lidé pospíchají, dělají za volantem mnoho věcí najednou, nesoustředí se na jízdu, a tak se často stává, že dochází k menším či větším dopravním nehodám, které bohužel, někdy končí i smrtí člověka. Každý řidič je vychováván již v autoškole k tomu, jak se chovat, když se stane účastníkem dopravní nehody nebo jiné nenadálé události na silnici. Kolik řidičů ale ví úplně přesně, co dělat? V takové situaci také hrají roli nervy, kdy adrenalin zaplaví naše tělo a my jsme rozrušeni. I v takové situaci je nutné zachovat chladnou hlavu.
havárie auta
Jak postupovat při poruše nebo dopravní nehodě
1/ Oblékneme si výstražnou vestu.
2/ Zabezpečíme vůz umístěním výstražného trojúhelníku v předepsané vzdálenosti za vůz
3/ Zjistíme, zda někdo z dalších účastníků nehody nepotřebuje poskytnutí první pomoci a následné poskytnutí zdravotnické pomoci.
4/ Je-li to třeba, voláme záchrannou službu. Při popisu nehody je dobré použít nějaké známé body, třeba umístění stanice autobusu nebo MHD, blízkost některé vesnice, na dálnici pak uvedený číselný kód.
5/ Pokud dojde ke zranění nebo ke škodě cca nad 100 000Kč nebo k porouchání dopravního značení vždy voláme policii, která sepíše vše potřebné, učiní fotodokumentaci a poskytne vám podklady, které budete potřebovat pro pojišťovnu.
nepojízdné auto
6/ Policie taky pomůže v organizaci plynulého provozu při omezeném průjezdu silnice, což může zabezpečit, aby nedošlo k dalším nehodám v důsledku blokace silnice.
7/ Pokud je účastníkem nehody další automobil a škoda není přibližně větší než 100 000,-, je možné se dohodnout na místě s se spoluúčastníkem nehody na zaplacení škody a vyřízení záležitost.
8/ Pokud dojde k nehodě nebo k nepojízdnosti auta v důsledku závady, pak je na místě zavolat na telefon 1224, kde zařídí i odtáhnutí vozidla do zvoleného servisu.
I v nepříjemné situaci je třeba znát pravidla, která ochrání další škodu, která by mohla nastat.

Categories:Auto moto
Published on :Posted on